Transplant City

August Sandberg upplever att han befinner sig i dödens väntrum. Han har ledsnat på sina ständiga resor till Södersjukhusets dialysavdelning. Till slut bestämmer han sig för att radikalt förändra sin livssituation.

I Transplant City ges den illegala organhandeln ett ansikte. Handingen drivs av fyra huvudpersoner, som genom sina öden dras in i den globala försäljningen av mänskliga organ.